Zapraszamy do oglądania wystawy zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego przez Centrum Intensywnej Terapii Olinek oraz Muzeum Łazienki Królewskie.

Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego przypada 6 października 2019 r. Celem wystawy jest uwrażliwienie społeczeństwa i zwrócenie uwagi na codzienne problemy osób dotkniętych Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.

MPD to zespół przewlekłych zaburzeń neurologicznych, wynikający z trwałego uszkodzenia mózgu, obejmujący zaburzenia ruchu i postawy. Najczęstsze problemy, które towarzyszą MPD, to słaba koordynacja, sztywność mięśni (tzw. spastyczność), kłopoty z połykaniem i mówieniem, problemy ze wzrokiem lub słuchem. Na świecie jest 17 mln ludzi z MPD. Często potrzebują pomocy drugiej osoby, by radzić sobie z codziennymi czynnościami, ale czują tak samo jak my.

Wystawę zorganizowaną z okazji Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego oglądać można od 7 do 31 października 2019 r. w Galerii Plenerowej przy ul. Agrykola.