Zapraszamy do oglądania wystawy prezentującej laureatów Sybilli, najważniejszej nagrody w polskim muzealnictwie przyznawanej od 36 lat. Zobaczyć można nagrodzone w 2016 r. projekty, zrealizowane z sukcesem przez polskie muzea. Są one dowodem na to, jak bogata i wielokierunkowa jest ich działalność społeczno-kulturowa, i że warto z niej skorzystać.

Na tegoroczną edycję Sybilli wpłynęły aż 264 projekty muzealne. Oceniło je jury, w skład którego weszli wybitni przedstawiciele świata kultury i nauki, pod przewodnictwem dr. hab. Piotra Korduby.

Grand Prix przyznano Muzeum Śląskiemu w Katowicach za budowę nowej siedziby na terenie byłej kopalni Katowice.

Sybillę w kategorii "Konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury" otrzymało zaś Muzeum Łazienki Królewskie. Prestiżową nagrodę przyznano za konserwację i remont Pałacu na Wyspie. Nasze Muzeum zostało również wyróżnione za katalog obrazów Stanisława Augusta.

Idea powołania konkursu na najwybitniejsze dokonania w obszarze działalności muzealnej narodziła się w 1980 r. - Ministerstwo Kultury ogłosiło wtedy nabór do pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najciekawsze Wydarzenie Muzealne. Na przestrzeni lat zmieniał się sposób wyłaniania zwycięzców, ale główne założenia pozostały - nagradzanie najwybitniejszych osiągnięć ze wszystkich obszarów działalności muzealnej.