Zapraszamy do oglądania wystawy poświęconej historii Sztabu Generalnego Wojsk Polskich. Ekspozycja, która upamiętnia 100-lecie ustanowienia SGWP, prezentowana jest w Galerii Plenerowej przy Al. Ujazdowskich w Warszawie.

Punkt wyjścia wystawy stanowi 25 października 1918 r. - data utworzenia Sztabu Generalnego Wojsk Polskich, jednej z najważniejszych instytucji wojskowych państwa, odpowiedzialnej za odbudowę Wojska Polskiego i obronę niepodległości ojczyzny. Ekspozycja przybliża kolejno SGWP w dwudziestoleciu międzywojennym, w czasie przygotowania i prowadzenia działań wojennych we wrześniu 1939 r. oraz w latach walki u boku zachodnich sojuszników. Przedstawia również funkcjonowanie Sztabu Generalnego w realiach Polski Ludowej, aż do upadku komunizmu.

Niemal połowa plansz ekspozycyjnych przeznaczona została na zaprezentowanie działań podejmowanych przez Sztab Generalny Wojska Polskiego po przemianach politycznych w krajach uzależnionych od ZSRR, integrację z Sojuszem Północnoatlantyckim oraz uczestnictwo Polski w NATO, w tym zaangażowanie Wojska Polskiego w operacje i misje pokojowe poza granicami kraju.

Wystawa, przygotowana przez Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Sztab Generalny Wojska Polskiego, jest elementem obchodów stulecia ustanowienia SGWP.

Partnerzy ekspozycji: Muzeum Łazienki Królewskie i TVP Historia. Patroni medialni: Polska Zbrojna, Polska Zbrojna Historia.