Zapraszamy do oglądania biograficzno-historycznej wystawy, poświęconej Tomaszowi Arciszewskiemu, ostatniemu premierowi rządu RP na uchodźstwie. Ekspozycja w Galerii Plenerowej przy Al. Ujazdowskich przygotowana została przez Instytut De Republica.

Wystawa składa się z piętnastu wielkoformatowych plansz w języku polskim i angielskim. Każda z nich opisuje konkretny etap życia Tomasza Arciszewskiego, jego działalność polityczno-społeczną oraz prywatne losy od czasu zaborów przez dwie wojny światowe aż po okres emigracji.

Do przygotowania ekspozycji wykorzystano dziesiątki niepublikowanych do tej pory fotografii, pochodzących m.in. z prywatnego archiwum wnuka premiera, Instytutu Polskiego w Londynie oraz Wojskowego Biura Historycznego.

Autorem scenariusza wystawy jest prof. Jarosław Rabiński, zaś konsultacji merytorycznych udzielał prof. Jarosław Kłaczkow.

Jak powiedział podczas wernisażu, który odbył się 2 czerwca 2023 r., prof. Andrzej Przyłębski, dyrektor Instytutu De Republica, "sylwetka premiera Tomasza Arciszewskiego została przybliżona z niezwykłą dbałością o najważniejsze wydarzenia". - Jest to szczególnie ważne w kontekście procesu odbudowywania pamięci o władzach RP na uchodźstwie, w którym Instytut De Republica uczestniczy - podkreślił prof. Andrzej Przyłębski.

Gościem honorowym wernisażu był wnuk premiera, prof. Tomasz Arciszewski. - To ogromne wydarzenie w powojennej historii mojej rodziny, która w pewnym sensie jest unikalna. Otóż przedstawiciele trzech pokoleń - dziadek, ojciec i ja - mają w Polsce status osób represjonowanych. Ta wystawa jest symbolem ciągłości i sprawiedliwości historii oraz wiary w to, że sprawiedliwość ostatecznie się dokonuje - powiedział prof. Arciszewski.