Zapraszamy do oglądania wystawy, na której prezentowane są prace młodych projektantów Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Wystawa "UNBOXING" czynna jest od piątku do niedzieli w godz. 10.00-16.00.

Ekspozycja daje wgląd w szerokie spektrum zainteresowań osób wkraczających zawodowo w obszar designu. Na wystawie zobaczymy przedmioty, eksperymenty projektowe i zapis procesów twórczych, które mogą stać się odpowiedzią na dylematy współczesnej rzeczywistości.

Autorskie obiekty, działania kolektywne lub koncepcje wypracowane na drodze konsultacji z potencjalnymi użytkownikami i społecznościami wskazują na umiejętność posługiwania się przez młodych projektantów różnorodnymi technikami i materiałami. W ich pracach można dostrzec namysł nad funkcjonalnością i formą przedmiotów tworzących naszą codzienność, a także wrażliwość społeczną i ekologiczną oraz zaangażowanie w rozwiązywanie konkretnych problemów - zarówno w skali makro, jak i mikro.

Na wystawie symbolicznie są "odpakowywane" - jak w krótkich formach wideo udostępnianych w sieci - wybrane prace, realizowane na Wydziale Wzornictwa warszawskiej ASP. Zapis zdejmowania kolejnych warstw opakowań, nierzadko pełen napięcia i oczekiwania, nasuwa skojarzenia z etapami projektowania: od pierwszej idei poprzez kolejne kroki w postaci prób i błędów aż do momentu nadania procesowi finalnego kształtu i uzyskania konkretnego przedmiotu lub niematerialnego narzędzia.

Informacja o przestrzeni wystawy

Dla osób poruszających się na wózkach lub mających trudności z poruszaniem: wejście do Ermitażu wyposażone jest w tymczasową rampę pozwalającą na wjechanie wózkiem; wewnątrz przestrzeń jest szeroka, nie posiada progów.
Dla osób niewidomych: aby wejść do Ermitażu, należy pokonać cztery wysokie stopnie, zadzwonić dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach (na wysokości przystępnej dla stojącej osoby dorosłej); wystawa znajduje się na parterze, dokładnie naprzeciwko wejścia; wewnątrz znajdują się trzy wydzielone przestrzenie wystawowe, w układzie litery L. Istnieje możliwość oprowadzania z audiodeskrypcją.


Identyfikacja wystawy: Julia Jaworska, Natalia Lulek, Weronika Ściślak
Aranżacja: Agnieszka Odziemkowska, Ryszard Piskorski, Aleksandra Rysak, Antoni Wrzosek
Współpraca kuratorska: Romuald Demidenko, Anna Palacz
Projekt zrealizowany w ramach Programu Publicznego Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie.