Zapraszamy do oglądania wystawy prezentującej finałowe prace Międzynarodowego Konkursu Plakatu, zorganizowanego z okazji 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

W roku obchodów swojego stulecia Polski Komitet Olimpijski zaprosił artystów z całego świata do udziału w Międzynarodowym Konkursie Plakatu, zorganizowanym z tej okazji we współpracy z warszawską Akademią Sztuk Pięknych oraz Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej.

Ideą konkursu było odwołanie się do postaci olimpijczyka jako bohatera wyobraźni zbiorowej i do humanistycznych wartości sportu olimpijskiego, takich jak: dążenie do doskonałości, szacunek, uczciwość, solidarność, wspólnotowość, zachowane godności ludzkiej, wzajemne zrozumienie, pokojowe współzawodnictwo, radość płynąca z wysiłku sportowego.

Z ponad 500 nadesłanych plakatów, w tym ok. 100 z zagranicy, międzynarodowe jury w składzie: prof. Yossi Lemel (Bezalel Academy of Arts and Design, Jerozolima), prof. Karel Mišek (Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w JE Purkyně Uniwersytetu w Usti nad Łabą), prof. Lech Majewski (ASP w Warszawie), Olga Cygan (PKOl), Mateusz Machalski (ASP w Warszawie), wybrało prace finałowe, najlepiej oddające ideę konkursu. Wystawa wyróżnionych projektów odbędzie się od 22 października do 25 listopada 2019 r. w Galerii Plenerowej przy ul. Agrykola.

Organizatorzy: Polski Komitet Olimpijski, Muzeum Łazienki Królewskie, Visa, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Stowarzyszenie Grafików Sztuki Użytkowej.