Zapraszamy do oglądania wystawy o życiu na Uniwersytecie Warszawskim, który obchodzi 200-lecie swojej działalności. Na zdjęciach zobaczymy codzienne funkcjonowanie społeczności uniwersyteckiej na wykładach, ćwiczeniach, koncertach, juwenaliach, a także w bibliotece, akademiku i wynajętym pokoju. Fotografie wykonali studenci dziennikarstwa o specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza.

Na wystawie zostaną także zaprezentowane zdjęcia z uroczystości "Uniwersytecki wehikuł czasu", która odbyła się 11 czerwca 2016 r. Tego dnia teren kampusu głównego UW i część Krakowskiego Przedmieścia zostały przeniesione w czasie o dwa stulecia, do lat 1816-1818, kiedy powstawała najstarsza stołeczna uczelnia. Odbyły się inscenizacje historyczne, koncerty i pokazy, a liczne atrakcje z epoki przywołały atmosferę oświeceniowej Warszawy.