Bacciarelli, Rousseau. Nowe publikacje muzealne z epoki oświecenia

Okłada książki przedstawiająca głowę mężczyzny w peruce.

Bogata korespondencja Stanisława Augusta z Marcellem Bacciarellim oraz stanowiące kanon światowej filozofii "Rozważania o rządzie polski" Jeana Jacques'a Rousseau to najnowsze publikacje Muzeum Łazienki Królewskie. Oba wydawnictwa w interesujący sposób przybliżają epokę oświecenia.

Pierwsza publikacja "Stale obawiam się jakiejś katastrofy…" obejmuje korespondencję  Stanisława Augusta z Marcellem Bacciarellim z ponad trzech dekad, tj. lat 1764-1798. Nie jest typowym zbiorem listów. Zawiera także liczne dyspozycje, projekty, zestawienia i  pokwitowani, w sprawie których Bacciarelli komunikował się z królem jako dyrektor Budowli Królewskich. Wśród tematów przeważają więc problemy administracyjne i logistyczne, które, gdyby wyrwać je z kontekstu, mogłyby wydać się błahe. Całość materiałów stanowi jednak źródło o pierwszorzędnej wartości historycznej, ukazuje bowiem mechanizmy funkcjonowania dworu Stanisława Augusta. W korespondencji nie brakuje też emocjonalnych zwierzeń. Dlatego niekiedy trudno się zorientować - i dobrze! - z kim właściwie rozmawia król. Z urzędnikiem, malarzem czy może z przyjacielem?

Druga publikacja to powstałe w 1771 r. "Rozważania o rządzie polski" Jeana Jacques'a Rousseau. Dzieło, będące jednym z najsłynniejszych osiemnastowiecznych traktatów, niewątpliwie należy do kanonu światowej filozofii. Jak mało który z utworów wielkich filozofów (a może żaden) wpisało się w polskie dyskusje o państwie i wywarło na nie ogromny wpływ w XVIII i XIX w.

Fenomen tej rozprawy polega także na tym, że stanowi ona dialog ze szlacheckimi koncepcjami politycznymi, a konkretnie z wizją Rzeczypospolitej, jaką nakreślił dla Rousseau Michał Wielhorski. Jeden z najbardziej uznanych twórców oświecenia dyskutuje z wysłannikiem konfederatów barskich do Paryża jak z równorzędnym partnerem. Mamy zatem pierwszą polską edycję ukazującą na podstawie źródeł archiwalnych swoistą rozmowę filozofa z polskim szlachcicem. Publikacja nowe, pierwsze od niemal stu lat tłumaczenie dzieła Rousseau.

Obie książki są dostępne w muzealnych sklepach w Podchorążówce i Starej Oranżerii, a także w e-sklepie.