Wernisaż wystawy "Sztuka dobrego myślenia. Dziedzictwo Stanisława Herakliusza Lubomirskiego"

Fot. Paweł Czarnecki

Z udziałem zaproszonych gości 25 kwietnia 2024 r. w Pałacu na Wyspie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy o Stanisławie Herakliuszu Lubomirskim i początkach Łazienek Królewskich. Ekspozycja to bogaty zbiór eksponatów z polskich i zagranicznych kolekcji, obejmujący ważne pamiątki z polskiej historii i kultury.

Wystawę "Sztuka dobrego myślenia. Dziedzictwo Stanisława Herakliusza Lubomirskiego" uroczyście otworzyli dr Marianna Otmianowska, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie, oraz kuratorzy ekspozycji: dr Kamil Frejlich i dr Piotr Skowroński. W wydarzeniu udział wzięli: przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uczelni wyższych i instytucji kultury oraz członkowie rodu Lubomirskich.

Dyrektor Otmianowska podziękowała wszystkim pracownikom Muzeum, którzy pracowali nad przygotowaniem wystawy, kierując szczególne słowa wdzięczności do kuratorów ekspozycji. - Pragnę publicznie podkreślić i docenić pogłębioną pracę badawczą i warsztat, które w połączeniu z zaangażowaniem i wysiłkiem pozostałych osób pracujących w Łazienkach, o szerokich kompetencjach merytorycznych w swoich dziedzinach, doprowadziły nas do szczęśliwego momentu - mówiła dyrektor Otmianowska.

Podkreśliła, że dopełnieniem wystawy jest szeroki program edukacyjny, który tworzy kilkadziesiąt wydarzeń skierowanych do wszystkich grup wiekowych.

Dyrektor Otmianowska podziękowała również Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za dofinansowanie wspaniałego projektu oraz darczyńcom, którzy wsparli powstanie anglojęzycznej wersji katalogu - Janowi Lubomirskiemu-Lanckorońskiemu, Maciejowi Radziwiłłowi oraz fundacji Trzy Trąby.

Przypomniała, że termin organizacji wystawy nie jest przypadkowo, gdyż w tym roku Łazienki Królewskie skończyły 350 lat. - 16 lutego 1674 r. Stanisław Herakliusz Lubomirski dokonał uroczystego wjazdu do swoich nowych dóbr - Zamku Ujazdowskiego. Uznaliśmy to za symboliczny początek Łazienek, które powstały u stóp zamku - mówiła dyrektor Otmianowska. - Wystawa wpisuje się w szerszy kontekst ekspozycji inspirowanych historią i tożsamością Łazienek królewskich. Planujemy kolejne, mocno osadzone w dziejach tego miejsca: "Noc listopadowa" Stanisława Wyspiańskiego, ogrody, André Le Brun… - zapowiedziała dyrektor Otmianowska.

Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki