Przedpokój Apartamentu Zachodniego

Apartament Zachodni wyróżnia się dekoracją w postaci namalowanych na ścianach wici roślinnych z kwiatami polnymi, otaczającymi wiszące tam grafiki. Z inwentarza wynika, że w czasach Stanisława Augusta znajdowały się w tym miejscu głównie francuskie grafiki ze scenami z "Metamorfoz" Owidiusza. Część z nich ocalała, oprawiona przez królewskiego introligatora, pozostałe, również pochodzące z XVIII w., dokupione zostały po wojnie; rozmieszczono je w Przedpokoju, Pokoiku i w Sypialni.

Na uwagę zasługują znajdujące się w Apartamencie Zachodnim dwa polskie meble klasycystyczne: komoda warszawska i stolik wykonany w manufakturze Radziwiłłów w Połonce na Ukrainie, a pochodzący ze zbiorów królewskich.