Sypialnia Apartamentu Zachodniego

Znajduje się tu trzydzieści kolejnych rycin ze scenami z "Metamorfoz",  które wraz z rycinami z poprzednich pomieszczeń Apartamentu Zachodniego są świadectwem kolekcjonerskich pasji króla Stanisława Augusta. Na szczególną uwagę zasługuje rycina spoza cyklu przedstawień utworu Owidiusza - "Polowanie na tygrysa". Motyw polowania powtarzany często w XVIII-wiecznych pokojach sypialnych był aluzją do polowań Amora.