Publikacja poświęcona historii rządowej winnicy, znajdującej się na południowym stoku pod budowanym na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego obserwatorium astronomicznym. Łazienkowską winnicę zasadził w kwietniu 1823 roku sprowadzony cztery lata wcześniej z Francji ogrodnik Ogrodu Botanicznego Ludwik Leraud.

Autorem publikacji jest prof. Wojciech Włodarczyk, profesor warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, współtwórca Polskiego Instytutu Winorośli i Wina oraz prezes Stowarzyszenia Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły.  

"Autor prezentuje winiarską panoramę regionu, podkreślając, że wzrost zainteresowania winem w drugiej połowie lat 20. był m.in. pochodną zmieniającej się konfiguracji politycznej. Dochodzimy do spisku Wysockiego, wzrostu napięcia w okolicach koronacji cara Mikołaja I na króla Polski i jednocześnie śledzimy kolejne posiedzenia warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, w tym te poświęcone rolnictwu; tekst staje się skróconą historią ostatnich miesięcy kongresowego królestwa, a przewijają się w nim nazwiska wybitnych polskich uczonych, literatów i polityków. Po czym otrzymujemy wykład o koncepcji fizjokratyzmu i późnym trwaniu oświeceniowych idei francuskich w kręgach warszawskich tego okresu".

Z recenzji prof. Andrzeja Pieńkosa