Korzystając z naszych doświadczeń ze współpracy z warszawskim Centrum Alzheimera, zapraszamy ośrodki opiekujące się osobami dotkniętymi demencją na spotkania w Łazienkach Królewskich.

W zależności od pory roku i indywidualnych potrzeb naszych gości proponujemy spotkania w plenerze lub w zabytkowych wnętrzach. Każda wizyta zawiera elementy wiedzy dotyczącej letniej rezydencji króla Stanisława Augusta i jego kolekcji, oraz część warsztatową, podczas której uczestnicy ćwiczą sprawności manualne.