Słowa klucze: mapa, tropy, ślady, odkrywanie, kuźnia, pajęczyna, wylinka.

Łazienkowski ogród kryje wiele tajemnic, które tylko czekają na odkrycie. Rozejrzyjcie się uważnie dookoła! Weźcie do ręki mapy terenowe, aby wyruszyć na poszukiwanie śladów bytowania zwierząt. Podczas gry terenowej dowiecie się między innymi, co to kuźnia, kto odciska w błocie szpile oraz czy pusta szyszka to zawsze sprawka wiewiórki.

UCZNIOWIE:

  • nauczą się rozpoznawać tropy zwierząt,
  • poznają zwyczaje żywieniowe i mieszkaniowe fauny łazienkowskiej,
  • będą potrafili posługiwać się mapą.

Przejdź do formularza zgłoszeniowego dla grup