Bohaterem zajęć będzie Józef Bem, który już za życia stał się legendą, a na jego cześć powstało wiele utworów literackich i pomników. Omówiona zostanie również Wiosna Ludów na Węgrzech.

Słowa kluczowe: epoka napoleońska, powstanie listopadowe, Wielka Emigracja, Wiosna Ludów, Lajos Kossuth, konwersja.

Podczas lekcji poznamy losy Józefa Bema i dowiemy się, czym zasłużył sobie na status bohatera narodowego Węgier, gdzie nazywany jest "ojczulkiem". Przez pryzmat jego życia przyjrzymy się burzliwym dziejom pierwszej połowy XIX w. - epoki wojen, powstań i rewolucji, ze szczególnym uwzględnieniem Wiosny Ludów na Węgrzech.

UCZNIOWIE:

  • będą potrafili wyjaśnić znaczenie i podać przykłady realizacji dewizy "za wolność naszą i waszą";
  • zrozumieją znaczenie postaci Józefa Bema dla dziejów Polski, Węgier i Turcji;
  • poznają przyczyny, przebieg i konsekwencje powstania węgierskiego 1848-1849 r.