Franciszek Pinck (1733-1798)

Rzeźbiarz i sztukator pochodzenia niemieckiego. W 1765 roku został zatrudniony na dworze Stanisława Augusta. Był jednym z pomocników André Le Bruna wykonującym jego projekty. Przygotowywał dekoracje na Zamku Ujazdowskim (niezachowane), oraz na Zamku Królewskim. Zajmował się także odlewami woskowymi. Brał udział przy powstawaniu posągów zdobiących elewację i wnętrza Pałacu na Wyspie i jego tarasów. Do jego zadań należała także restauracja uszkodzonych rzeźb. Pracował również nad przygotowaniem figur, które miały ozdobić projektowaną wówczas Świątynię Opatrzności (niezrealizowane). Jedną z najważniejszych prac Pincka było wykonanie pomnika konnego króla Jana III Sobieskiego, ustawionego na moście Królewskim w Łazienkach. Po wyjeździe Stanisława Augusta z Warszawy w 1795 roku znajdował się w trudnej sytuacji materialnej. Król zalegał Pinckowi z zapłatą za wykonane zlecenia. Rzeźbiarz miał być jednym z autorów mauzoleum ojca króla, Stanisława Poniatowskiego. Pomnik planowano ustawić w ogrodach łazienkowskich. Ostatecznie nie doszło do jego realizacji. Franciszek Pinck był poprawnym rzeźbiarzem, choć jednym z najmniej samodzielnych kamieniarzy Stanisława Augusta. Ceniony był jednak za szybką i dokładną pracę.