Christian Wilhelm Ernst Dietrich (1712-1774)

Malarz i grafik niemiecki, uczeń swego ojca, Johanna Georga, a następnie Aleksandra Thiele; podróżował do Holandii i Włoch; stypendysta Augusta II i nadworny malarz Augusta III; inspektor drezdeńskiej galerii i profesor tamtejszej Akademii. Eklektyczny twórca scen historycznych, rodzajowych, portretów i krajobrazów (naśladowca Rembrandta, Salvatora Rosy, Cornelisa van Poelenburcha i Adriaena van Ostade).

[D. Juszczak, H. Małachowicz, Galeria obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich. Katalog, Warszawa 2015: Muzeum Łazienki Królewskie, s. 146.]