• Trofea myśliwskie na tle krajobrazu
  • Trofea myśliwskie na tle krajobrazu
  • Trofea myśliwskie na tle krajobrazu
  • Trofea myśliwskie na tle krajobrazu - 1
  • Trofea myśliwskie na tle krajobrazu - 2
  • Trofea myśliwskie na tle krajobrazu - 3

Trofea myśliwskie na tle krajobrazu

datowanie
XVII w.
rodzaj
obraz
technika
olej
materiał
płótno
wymiary
122,0 x 84,9 cm
data dodania do kolekcji
1783
lokalizacja
Pałac na Wyspie - Galeria Obrazów, parter
miejsce powstania
Holandia (Europa)
właściciel
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
identyfikator
ŁKr 933
Więcej parametrów obiektu

Obraz został zestawiony z fragmentów dwóch różnych obrazów pochodzących z XVII lub 1. połowy XVIII w., połączonych płótnem scalającym. Celem tego zabiegu było uzyskanie przedstawienia o tematyce i wymiarach odpowiadających obrazowi odnotowanemu w katalogu galerii Stanisława Augusta pod sąsiednim numerem 3, ukazującemu Trofea myśliwskie na tle niszy ściennej (zob. nr kat. 1). Podobrazie składa się z trzech kawałków płótna: górna część przedstawienia na płótnie o wymiarach 71 x 47,5 cm, dolna zrównana lewą krawędzią 36,5 x 45,5 cm oraz płótno scalające. Każda z części malowana jest inną ręką i ma inną siatkę spękań oraz skład i kolor gruntu (dwa fragmenty wewnętrzne – grunt bolusowy czerwony, fragment zewnętrzny – jasnoszary) […]. Zabiegi te przeprowadzono przed wpisaniem obrazu do katalogu galerii z 1783, w którym figuruje on już z obecnymi wymiarami, identycznymi jak wymiary Trofeów myśliwskich na tle niszy ściennej, wpisanych pod numerem 3. Biorąc pod uwagę inne przykłady tworzenia „sztucznych” pendants, jakie znamy z kolekcji Stanisława Augusta (por. nry kat. 4, 7), można założyć, że wzięto uszkodzone lub częściowo zachowane holenderskie obrazy o podobnej tematyce i ich fragmenty połączono płótnem o pożądanej wielkości. Stworzono tym samym drugą martwą naturę z myśliwskimi trofeami – obrazy, zgodnie z modą panującą wówczas w dekoracji wnętrz, mogły być eksponowane jako para. […] [Zob. D. Juszczak, H. Małachowicz, Galeria obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich. Katalog, Łazienki Królewskie, Warszawa 2015, kat. nr 121, s. 437.]