• Portret Jacoba Sachssa
  • Portret Jacoba Sachssa
  • Portret Jacoba Sachssa
  • Portret Jacoba Sachssa
  • Portret Jacoba Sachssa - 1
  • Portret Jacoba Sachssa - 2
  • Portret Jacoba Sachssa - 3
  • Portret Jacoba Sachssa - 4

Portret Jacoba Sachssa

datowanie
4. ćw. XVII w.
rodzaj
obraz
technika
olej
materiał
miedź
wymiary
24,0 x 19,3 cm
data dodania do kolekcji
1783
lokalizacja
Pałac na Wyspie - Gabinet Portretowy, parter
sygnatury, napisy
po lewej, u góry, czerwoną farbą olejną: 385; po lewej, u dołu, farbą olejną: Jacob Sacks sein alters | Im 57 Jahr | Thorn1674
miejsce powstania
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
właściciel
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
identyfikator
ŁKr 945
Więcej parametrów obiektu

Jeden z pary portretów [zob. Portret Anny Sachs; nr kat. 134]. Katalogi galerii Stanisława Augusta nie odnotowują ani autora portretów, ani tożsamości przedstawionych osób. […]

[…] obraz przedstawia Jacoba (Jakuba) Sachßa (1617–1687), toruńskiego złotnika, który został przyjęty do prawa miejskiego w 1648 i w tym samym roku został mistrzem. Data umieszczona w inskrypcji jest zbieżna z objęciem przez Jacoba urzędu ławnika przedmiejskiego, którym był w latach 1674–87 […].

Sachß przedstawiony jest z akcesoriami kojarzonymi głównie z dowodzeniem formacjami militarnymi lub paramilitarnymi, jakimi były milicje miejskie czy cechowe. Rzemieślnicy mieli prawo do noszenia szpady. Paradny bandolier i szpada oraz partyzana są zapewne oznakami rangi portretowanego w milicji cechu złotników. [Zob. D. Juszczak, H. Małachowicz, Galeria obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich. Katalog, Łazienki Królewskie, Warszawa 2015, kat. nr 133, s. 476–478.]