• Portret Anny Sachss
  • Portret Anny Sachss
  • Portret Anny Sachss
  • Portret Anny Sachss
  • Portret Anny Sachss - 1
  • Portret Anny Sachss - 2
  • Portret Anny Sachss - 3
  • Portret Anny Sachss - 4

Portret Anny Sachss

datowanie
4. ćw. XVII w.
rodzaj
obraz
technika
olej
materiał
miedź
wymiary
23,8 x 19,2 cm
data dodania do kolekcji
1783
lokalizacja
Pałac na Wyspie - Gabinet Portretowy, parter
sygnatury, napisy
po lewej, u góry, czerwoną farbą olejna: 386; po prawej, u góry, farbą olejną: Anna Elisabeth Sackssen | geborne Liptitcen Im 60 Jahr | Ihrer alters Anno 1682
miejsce powstania
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
właściciel
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
identyfikator
ŁKr 946
Więcej parametrów obiektu

Drugi portret z pary [zob. Portret Jacoba Sachsa] przedstawia Annę Elisabeth Liptitz (1622–1685), córkę Johanna, kantora przy toruńskim Gimnazjum Akademickim i kościele Najświętszej Marii Panny, która 13 października 1648 poślubiła złotnika Jacoba Sachßa. Małżeństwo miało ośmioro dzieci. Syn Johann Jacob (1652–1693) przejął warsztat po ojcu i został przyjęty do prawa miejskiego jako złotnik w 1687.

Zwraca uwagę anachroniczność ubioru i biżuterii w stosunku do daty widniejącej w inskrypcji [1682]. Futrzane nakrycie głowy włożone na czepek należało raczej do mody lat 40. XVII w. (Antwerpia, południowe kraje niemieckie, Szwajcaria). Forma biżuterii i oprawy książki nawiązują do wzorów stosowanych nawet na początku stulecia. […] [Zob. D. Juszczak, H. Małachowicz, Galeria obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich. Katalog, Łazienki Królewskie, Warszawa 2015, kat. nr 134, s. 479.]