• Portret Józefa Potockiego
  • Portret Józefa Potockiego
  • Portret Józefa Potockiego - 1
  • Portret Józefa Potockiego - 2

Portret Józefa Potockiego

datowanie
1. poł. XVIII w.
rodzaj
obraz
technika
olej
materiał
płótno
wymiary
79,8 x 63,0 cm
data dodania do kolekcji
1764
lokalizacja
Pałac na Wyspie - Pokój Bachusa, parter
sygnatury, napisy
u dołu po prawej, czerwony numer galerii Stanisława Augusta 974
miejsce powstania
Polska (Europa)
właściciel
Muzeum Narodowe w Warszawie
pochodzenie
depozyt; nr inw.: M.Ob.1960
identyfikator
Dep 933
Więcej parametrów obiektu

Obraz należy do grupy portretów tradycyjnie uważanych za nabyte przez Stanisława Augusta wraz z dobrami Ujazdów od Kaspra Lubomirskiego w 1764 […]. W spisie obrazów znajdujących się tam w 1765 […] nie ma adnotacji konkretnie dotyczącej wizerunku Potockiego, jednak spis ten jest bardzo ogólnikowy (brak większości nazwisk osób portretowanych). […]

Józef Potocki (1673–1751) był wojewodą kijowskim od 1702, hetmanem wielkim koronnym od 1735, wojewodą poznańskim 1744 i kasztelanem krakowskim 1748. Mimo że występował przeciwko Augustowi II i opowiadał się po stronie Stanisława Leszczyńskiego, w 1719 został kawalerem Orderu Orła Białego, z którego wstęgą i gwiazdą przedstawiony jest na portrecie. Data nadania orderu stanowi terminus post quem powstania obrazu, a raczej jego hipotetycznego pierwowzoru. […] [Zob. D. Juszczak, H. Małachowicz, Galeria obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich. Katalog, Łazienki Królewskie, Warszawa 2015, kat. nr 129, s. 465.]

Czytaj więcejPowoduje pokazanie lub ukrycie reszty tekstu