Termomodernizacja budynku dawnej Oberży

Dawna Oberża w Łazienkach Królewskich stała się obiektem bardziej ekologicznym. Projekt termomodernizacji zrealizowany został dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich, przekazanych Muzeum przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Umowa ws. dofinansowania projektu "Termomodernizacja dawnej Oberży na terenie Muzeum Łazienki Królewskie" zawarta została 14 lutego 2017 r. Jej wartość wynosiła 1 496 424,38 zł, w tym wydatki kwalifikowane - 1 216 605,19 zł, zaś wysokość dofinansowania z UE - 747 847,21 zł. Wydatki rzeczywiście poniesione ogółem: 1 450 396,44 zł, w tym koszty kwalifikowane - 1 177 594,67 zł, a kwota dofinansowania z UE - 723 867,44 zł.

Dawna Oberża to budynek znajdujący się u zbiegu ulic Agrykoli, Szwoleżerów i Myśliwieckiej. Powstał na początku lat 70. XVIII w., a w drugiej połowie XIX w. został znacznie przebudowany. Funkcjonował jako zajazd, czyli austeria.

Prace w dawnej Oberży, które prowadzone były w latach 2017-2019, objęły m.in.: docieplenie stropu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, a także zmianę oświetlenia na energooszczędne. Dzięki temu budynek zużywa mniej energii i obniżyło się zapotrzebowanie na paliwa nieodnawialne, służące do ogrzewania i oświetlenia. Wykorzystywane są odnawialne źródła energii (OZE) - energia słoneczna pochodząca z paneli fotowoltaicznych. Obniża to koszty eksploatacyjne w Muzeum i zmniejsza ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery. Projekt poprawił także estetykę dawnej Oberży i jej walory użytkowe.

W trosce o zrealizowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w sposób etyczny, jawny i przejrzysty informujemy o możliwości sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych pod adresem e-mail nadużycia.POIS@mr.gov.pl lub przez elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej - stosowny formularz dostępny jest pod linkiem http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.