• Przypowieść o robotnikach w winnicy
  • Przypowieść o robotnikach w winnicy
  • Przypowieść o robotnikach w winnicy
  • Przypowieść o robotnikach w winnicy - 1
  • Przypowieść o robotnikach w winnicy - 2
  • Przypowieść o robotnikach w winnicy - 3

Przypowieść o robotnikach w winnicy

datowanie
ok. 1752
rodzaj
obraz
technika
olej
materiał
płótno
wymiary
83,6 x 67,4 cm
data dodania do kolekcji
1792
lokalizacja
Pałac na Wyspie - Galeria Obrazów, parter
sygnatury, napisy
u dołu po prawej czerwony numer galerii Stanisława Augusta 1827, powtórzony u dołu po lewej
miejsce powstania
Niemcy (Europa)
właściciel
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
identyfikator
ŁKr 833
Więcej parametrów obiektu

Temat zaczerpnięty z Ewangelii według św. Mateusza (20, 1–16).

W katalogach galerii Stanisława Augusta obraz figuruje jako autorstwa Dietricha. […] Obrazy naśladujące manierę Rembrandta stanowią dużą część eklektycznego oeuvre drezdeńskiego malarza. Łazienkowska kompozycja nie jest wzorowana na Rembrandtowskim przedstawieniu tego tematu z 1637, znanym z malarskich i graficznych powtórzeń […], ani żadnej z – skądinąd nielicznych – wersji tego tematu, jakie powstały w kręgu jego uczniów czy naśladowców. Ma formę pastiszu, szczególnie wysoko cenioną przez XVIII-wiecznych znawców sztuki, jako wymagającą specjalnych umiejętności: malarskiej erudycji i kunsztu. Dietrichowskie imitacje maniery różnych szkół malarskich uważane były za mistrzowskie.[…] Katalog galerii Stanisława Augusta notuje przeszło 20 obrazów autorstwa Dietricha (pejzaże, obrazy religijne, wizerunki osób). Tak duża liczba dzieł malarza w ramach jednej kolekcji jest świadectwem mody na jego eklektyczne malarstwo i wysokiej pozycji na ówczesnym rynku sztuki. […] Pierwsze negocjacje w sprawie pozyskania obrazów prowadzono na przełomie 1767/68 za pośrednictwem malarza Josepha Roosa, który informował Bacciarellego o możliwości zakupu czterech pejzaży Dietricha […]. [Zob. D. Juszczak, H. Małachowicz, Galeria obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich. Katalog, Łazienki Królewskie, Warszawa 2015, kat. nr 35, s. 146–149.]