• Portret Agnieszki Emercjanny z Warszyckich Pociejowej
  • Portret Agnieszki Emercjanny z Warszyckich Pociejowej
  • Portret Agnieszki Emercjanny z Warszyckich Pociejowej
  • Portret Agnieszki Emercjanny z Warszyckich Pociejowej - 1
  • Portret Agnieszki Emercjanny z Warszyckich Pociejowej - 2
  • Portret Agnieszki Emercjanny z Warszyckich Pociejowej - 3

Portret Agnieszki Emercjanny z Warszyckich Pociejowej

datowanie
przed 1722
rodzaj
obraz
technika
olej
materiał
płótno
wymiary
78,5 x 63,0 cm
data dodania do kolekcji
1764
lokalizacja
Pałac na Wyspie - Pokój Bachusa, parter
sygnatury, napisy
u dołu po prawej czerwony numer galerii Stanisława Augusta 96
miejsce powstania
Warszawa (woj. mazowieckie)
właściciel
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
identyfikator
ŁKr 874
Więcej parametrów obiektu

Obraz należy do grupy portretów tradycyjnie uważanych za nabyte przez Stanisława Augusta wraz z dobrami Ujazdów od Kaspra Lubomirskiego w 1764. [...]

W inwentarzach galerii Stanisława Augusta obraz odnotowywany był bez określenia autora, jedynie w katalogu 1784–92 figuruje jako dzieło Ádáma Mányokiego; zapis dotyczący ewentualnego autorstwa nie jest jednak jasny i może być różnie interpretowany. […] Enikő Buzási (Ádám Mányoki (1673–1757). Monographie und Oeuvrekatalog, Budapest 2003, nr B. 296) opublikowała […] portret jako przypisywany temu malarzowi.

Agnieszka Emercjanna (Emerencjanna) z Warszyckich (ok. 1690 – po 1759) była od 1709 żoną podskarbiego wielkiego litewskiego Ludwika Konstantego Pocieja, który w tym samym roku został hetmanem wielkim litewskim. […] Około 1715 przyszła na świat ich córka, której nadano imiona Ludwika Marianna […]. Emercjanna coraz więcej czasu zaczęła wówczas spędzać na dworze królewskim w Warszawie i Dreźnie i została metresą Augusta II. Urodzona przez nią w 1719 córka była najpewniej dzieckiem króla, choć oficjalnie nieuznanym. […] Portret zdaje się trafnie pokazywać charakter modelki – dynamiczna poza i męski strój wiele mówią o jej osobowości. Owdowiawszy na początku 1730, Emercjanna już we wrześniu tego roku poślubiła hrabiego Josepha Alexandre’a de Montmorency de Bours (zm. 1759), feldmarszałka armii saskiej i członka gwardii konnej króla Augusta II […].

Wizerunek łazienkowski, dotychczas uważany za portret z czasów małżeństwa z hrabią de Montmorency (Rembrandt i inni. Królewska kolekcja obrazów Stanisława Augusta, kat. wyst (I. Zarębska i in.), t. 1–2, Warszawa, Muzeum Łazienki Królewskie, 2011, t. 1, nr 77), powstał znacznie wcześniej, tj. w 1713 lub krótko potem […]. [Zob. D. Juszczak, H. Małachowicz, Galeria obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich. Katalog, Łazienki Królewskie, Warszawa 2015, kat. nr 69, s. 261–263.]

Czytaj więcejPowoduje pokazanie lub ukrycie reszty tekstu