• Portret Elżbiety z Lubomirskich Rybińskiej
  • Portret Elżbiety z Lubomirskich Rybińskiej
  • Portret Elżbiety z Lubomirskich Rybińskiej - 1
  • Portret Elżbiety z Lubomirskich Rybińskiej - 2

Portret Elżbiety z Lubomirskich Rybińskiej

datowanie
1. ćw. XVIII w.
rodzaj
obraz
technika
olej
materiał
płótno
wymiary
78,8 x 62,5 cm
data dodania do kolekcji
1764
lokalizacja
Pałac na Wyspie - Pokój Bachusa, parter
miejsce powstania
Polska (Europa)
właściciel
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
identyfikator
ŁKr 877
Więcej parametrów obiektu

Obraz należy do grupy portretów tradycyjnie uważanych za nabyte przez Stanisława Augusta wraz z dobrami Ujazdów od Kaspra Lubomirskiego w 1764 (nt. serii zob. nr kat. 48). W spisie obrazów znajdujących się w Ujazdowie w 1765 […] nie figuruje wprawdzie portret Rybińskiej, możliwe jednak, że jej łazienkowski wizerunek jest tożsamy z jednym z 19 odnotowanych tam „portretów dam”. […]

W inwentarzu saskich rezydencji w Warszawie z 1739 pod numerem 2098 wymieniony jest portret „Mde Ribinska Pr. Lubom”, ukazujący modelkę w ujęciu do kolan […]. Portret łazienkowski nie może więc być z nim tożsamy, nie można jednak wykluczyć, że jest jego zmniejszoną kopią.

Elżbieta z Lubomirskich Rybińska (ok. 1687–1717) była córką Hieronima Augustyna Lubomirskiego, kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego, oraz żoną wojewody chełmińskiego Jakuba Zygmunta Rybińskiego. […] W inwentarzach galerii Stanisława Augusta obraz odnotowano bez podania autora, jedynie zapis w katalogu 1784–92 można interpretować (chociaż nie bez zastrzeżeń) jako wskazanie na autorstwo Ádáma Mányokiego. […]

Jakość portretu łazienkowskiego znacznie odbiega od poziomu prezentowanego przez nie budzące wątpliwości dzieła Mányokiego. [Zob. D. Juszczak, H. Małachowicz, Galeria obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich. Katalog, Łazienki Królewskie, Warszawa 2015, kat. nr 70, s. 264–266.]

Czytaj więcejPowoduje pokazanie lub ukrycie reszty tekstu