• Roztropność
  • Roztropność
  • Roztropność  - 1
  • Roztropność  - 2

Roztropność

datowanie
1792-1793
rodzaj
obraz
technika
olej
materiał
płótno
wymiary
średnica: 154,8 cm
data dodania do kolekcji
1793
lokalizacja
Pałac na Wyspie - Sala Salomona, parter
miejsce powstania
Warszawa (woj. mazowieckie)
właściciel
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
identyfikator
ŁKr 126
Więcej parametrów obiektu

Przedstawienie jest zmodyfikowaną wersją dwóch wyobrażeń Prudenzy, które Cesare Ripa opisuje w Iconologii […]. Atrybuty takie jak hełm i lustro, które symbolizują umiejętność samooceny i korygowania własnych błędów, zaczerpnął Bacciarelli z drugiego opisu Ripy. Na przedramieniu postaci widnieje przypominająca węża mityczna ryba echneida (remora), występująca także w emblemie LII Alciatusa (Ripa powołuje się na Pliniusza, który pisze o niej, że „uczepiając się okrętu, potrafi go zatrzymać, stąd jest symbolem opieszałości”); może to być również wąż opisany w pierwszej wersji przedstawienia Prudenzy, bowiem w drugiej, a także u Alciatusa, echneida owinięta jest nie na ręce, lecz na promieniu strzały). Personifikacja na obrazie Bacciarellego trzyma wędzidło będące atrybutem Umiaru […] i Rozumu […], co dodatkowo wzmacnia znaczenie: Mądrość winna kierować się umiarem, unikając pochopnych decyzji. Trudno nie zauważyć analogii wymowy tego przedstawienia do wcześniejszego o kilkanaście lat dzieła Bacciarellego (1775–77), czyli owalnej supraporty z Pokoju Audiencjonalnego Starego w Zamku Królewskim […], gdzie uosabiający mądrość Arystoteles, pouczając młodego, zapalczywego Aleksandra Macedońskiego, trzyma w dłoni wędzidło. [Zob. D. Juszczak, H. Małachowicz, Galeria obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich. Katalog, Łazienki Królewskie, Warszawa 2015, kat. nr 12, s. 79.]