• Portret Stanisława Poniatowskiego
  • Portret Stanisława Poniatowskiego
  • Portret Stanisława Poniatowskiego
  • Portret Stanisława Poniatowskiego - 1
  • Portret Stanisława Poniatowskiego - 2
  • Portret Stanisława Poniatowskiego - 3

Portret Stanisława Poniatowskiego

datowanie
ok. 1778-1779
rodzaj
obraz
technika
olej
materiał
płótno
wymiary
65,0 x 53,3 cm
data dodania do kolekcji
1779
lokalizacja
Pałac na Wyspie - Sypialnia, 1p.
sygnatury, napisy
u dołu po prawej czerwony numer galerii Stanisława Augusta 25; u góry pośrodku czerwony numer inwentarza Zarządu Pałaców Cesarskich – Łazienki 704
miejsce powstania
Polska (Europa)
właściciel
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
identyfikator
ŁKr 121
Więcej parametrów obiektu

Stanisław Poniatowski herbu Ciołek (1676–1762), kasztelan krakowski, ojciec króla Stanisława Augusta. Pendant do portretu żony (zob. nr kat. 15).

W katalogach galerii królewskiej sprzed 1795 obraz figurował jako autorstwa Marcella Bacciarellego, natomiast w tzw. katalogu generalnym z 1795 jako kopia anonimowego pędzla, według portretu Antoine’a Pesne’a (1683–1757). […]

Obraz jest pracą warsztatową, prezentującą mierny poziom wykonania w przeciwieństwie do swego pendant – portretu Konstancji z Czartoryskich […]. Tak jak i ów pendant, został najpewniej namalowany specjalnie do sypialni królewskiej, urządzanej w latach 1777–78 na piętrze łazienkowskiego pałacu (zob. […] nr kat. 15). Wisiał nad drzwiami, wprawiony w boazerię po prawej stronie łoża.

Jest to zredukowana do popiersia kopia portretu ukazującego Stanisława Poniatowskiego w ujęciu do kolan, namalowanego przez Bacciarellego w latach 1777–78 do Pokoju Audiencjonalnego Starego w Zamku Królewskim w Warszawie; dziś własność Wersalu […]. Pierwowzorem portretu w Sali Audiencjonalnej był z kolei całopostaciowy portret pędzla Antoine’a Pesne’a, namalowany po 1726 (portretowany przedstawiony z Orderem Orła Białego nadanym w tym roku), znany z licznych powtórzeń. […] Jest bardzo prawdopodobne, że to właśnie według tego obrazu Bacciarelli wykonał zmniejszoną do ujęcia do kolan wersję do Sali Audiencjonalnej, która następnie posłużyła za wzór dla wersji w popiersiu, wykonanej do Łazienek przez któregoś z członków jego pracowni. [Zob. D. Juszczak, H. Małachowicz, Galeria obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich. Katalog, Łazienki Królewskie, Warszawa 2015, kat. nr 16, s. 89–91.]

Czytaj więcejPowoduje pokazanie lub ukrycie reszty tekstu